Blog

Strategia Walta Disneya

29/09/18

Strategia Walta Disneya

Strategia Walta Disneya jest fajną i prostą metodą do szukania pomysłów i rozwiązań, budowania celów, strategii, projektów oraz pobudzania pracowników do niestandardowego myślenia. Narzędzie to można wykorzystywać do pracy indywidualnej i zespołowej. W metodzie tej obserwuje się problem z trzech perspektyw poprzez wcielenie się w trzy role: optymista, krytyk, realista. Rolą optymisty jest tworzenie wizji. […]

czytaj dalej...

Analiza osiągnięć pracownika

29/09/18

Analiza osiągnięć pracownika

Analizowanie i rozwiązywanie problemów związanych z osiąganymi wynikami pracy. Poniżej przedstawiam metodologię w jaki sposób postępować z pracownikiem w przypadku oceny jego osiągnięć. Określ rozbieżność między pożądanymi a osiąganymi wynikami pracy. Podstawą do realizacji tego kroku jest jasne zdefiniowanie kryteriów oceny wyników na początku okresu rozliczeniowego. Im bardziej szczegółowo określimy, co oczekujemy od pracownika tym […]

czytaj dalej...

SMART

19/08/18

SMART

Jednym z ciekawszych narzędzi do wyznaczania celów jest metodologia SMART. Składa się ona z pięciu etapów, które pozwalają przemyśleć cel przed podjęciem decyzji o działaniu. Poniżej przedstawiam przykład zastosowania. Pytania są dopasowane do danego przykładu. Przy innych celach nie koniecznie mogą się sprawdzić. Cel: Kupno mieszkania nad morzem I. Specific and clear (specyficzny, konkretny) – […]

czytaj dalej...

Konstruktywna krytyka w pracy menedżera cz. 3 – model FUKO + model kanapki/hamburgera

18/08/18

Konstruktywna krytyka w pracy menedżera cz. 3 – model FUKO + model kanapki/hamburgera

Konstruktywna krytyka wg modelu FUKO Konstruktywna krytyka wg modelu FUKO jest dobrym narzędziem do komunikowania osobom konsekwencji ich działania. Podkreślamy tu nie tylko swoje koszty emocjonalne  (złość, irytacja, gniew) ale również pozostałe konsekwencje (dla mnie/organizacji/zespołu np. dodatkowa praca, strata w wydajności, zaniżenie morale zespołu). Przykład modelu Z FUKO+2K: Zależy mi: Chciałbym, żeby nasza współpraca oparta […]

czytaj dalej...