Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna – postawa argumentacyjna

05/02/18

Komunikacja niewerbalna – postawa argumentacyjna

Postawa argumentacyjna występuje w przypadku, gdy rozmówca/słuchacz przygotowuje się do sporu lub jest w jego trakcie. Żebyśmy mogli prawidłowo analizować informacje podczas rozmowy, należy „trzeźwo myśleć”. Inaczej mówiąc mieć pod kontrolą nasze emocje, które mogą nam przeszkadzać w   ocenie informacji, a w ostateczności całkowicie zaburzyć obraz sytuacji. Postawa argumentacyjna jest sygnałem, który pokazuje, że […]

czytaj dalej...

Komunikacja niewerbalna – sygnały krytyki – jak wykorzystać podczas rozmowy

05/02/18

Komunikacja niewerbalna – sygnały krytyki – jak wykorzystać podczas rozmowy

Sygnały krytyki pojawiają się u naszych rozmówców w momencie, gdy ich umysł coś oceni negatywnie. Osobiście bardzo lubię ten sygnał, ponieważ jego sprawdzalność jest na bardzo wysokim poziomie, inaczej mówiąc, gdy go widzę u mojego rozmówcy, to jestem prawie na 100% pewny, że następuje krytyka.  Poniższe rysunki pokazują, z jakimi postawami możemy się najczęściej spotkać […]

czytaj dalej...

Komunikacja niewerbalna – sygnały dominacji – jak wykorzystać podczas rozmowy z pracownikiem/przełożonym

05/02/18

Komunikacja niewerbalna – sygnały dominacji – jak wykorzystać podczas rozmowy z pracownikiem/przełożonym

Sygnał dominacji to komunikat informujący nas, że nasz rozmówca jest bardzo głęboko przekonany o tym, co mówi. Stanowi to dla niego olbrzymią wartość i jest ważne!  Pokazuje również jaki jest jego stosunek do swojego rozmówcy lub grupy. Czuje się w dużej przewadze nad osobą/osobami, z którymi się spotyka. Często w przypadku relacji szef-pracownik odczuwamy ją […]

czytaj dalej...