Nowości

Logistyka a jakość

Zapraszam Wszystkich o zapoznania się z moim artykułem "Kreowanie, budowanie pozycji lidera przez menagera" w czasopiśmie "Logistyka  a jakość"

więcej...

Szkolenia - zakres tematyczny
A A A

ZARZĄDZANIE

- Budowanie i motywowanie zespołu – przywództwo
- Coaching – droga do budowy i rozwoju zespołu
- Rozmowa oceniająca
- Zarządzanie przez cele
- Zarządzanie przez kompetencje
- Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL)
- Zarządzanie zespołem projektowym
- Zarządzanie pracownikami czasowymi/okresowymi
- Zarządzanie zespołem montażowym
- Wyłanianie i kształtowanie liderów

- Zarządzanie zespołem w środowisku produkcyjnym
- Kierowanie podległą zmianą
- Brygadzista, mistrz - mały menadżer

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

- Komunikacja w zespole
- Asertywność – droga do sukcesu
- Techniki redukcji stresu
- Zarządzanie czasem
- Komunikacja i wywieranie wpływu

- Autoprezentacja


INNE

- Motywacyjne systemy wynagrodzeń w produkcji
- Rekrutacja i selekcja
- Program 5"S"
- TPM,
- SMED,

- System Ocen Pracowniczych - skuteczne narzędzie motywacyjne.