Nowości

Logistyka a jakość

Zapraszam Wszystkich o zapoznania się z moim artykułem "Kreowanie, budowanie pozycji lidera przez menagera" w czasopiśmie "Logistyka  a jakość"

więcej...

Wzrost efektywności podległego obszaru poprzez skuteczne zarządzanie sobą w czasie
A A A

Wstęp:

Umiejętność zarządzania czasem staje się jedną z priorytetowych kompetencji u każdego menadżera sukcesu. Szef ma w swoich obowiązkach organizację pracy podległego zespołu, bieżące raportowanie, opracowanie i wdrożenie koncepcji funkcjonowania podległego obszaru, rozwój pracowników, wdrażanie nowych pracowników (np. pracownicy tymczasowi) i wiele innych zadań. Tylko dobra i sprawna organizacja czasu pracy pozwala na osiągnięcie sukcesu.

 

Nie bez znaczenia w zakresie dodatkowych zadań jest wdrażanie narzędzi optymalizujących proces. Wielokrotnie związane jest z nią redukcją etatów jak i zwiększenie ilości dokumentów. Wiele z tych obowiązków przejmuje na siebie menadżer. Sytuacja ta powoduje, że ma on coraz więcej zadań, które musi wykonać w tym samych czasie, co wcześniej.

 

Brak stabilnej sytuacji gospodarczej spowodował, że wiele firm zdecydowało się na pracowników tymczasowych. Z punktu bezpieczeństwa organizacji jest to bardzo dobre rozwiązanie. Główna odpowiedzialność za utrzymanie wydajności i jakości spada na menadżera. Powoduje to zwiększenie dozoru jak i zaangażowania ze strony szefa w szkolenie nowych pracowników.

 

Jaki menadżer sprawdza się w takich sytuacjach?

 

Menadżer, którzy oprócz koncentracji na bieżących obowiązkach i problemach potrafi spojrzeć w przyszłość. Zna swoich pracowników i wie, jaki jest ich potencjał. Rozwijają ich kompetencje poprzez szkolenia i delegowanie zadań. Dzięki temu może przekazać podległemu zespołowi część swoich obowiązków i wygenerować czas na inne zadania.

 

Menadżer, który jest asertywny. Nie daje się wykorzystywać pracownikom i twardo egzekwuje swoje prawa. Potrafi podejmować trudne decyzje związane z wynagrodzeniem, przesunięciem na inne stanowisko a w ostateczności zwolnieniem. Ma świadomość, że tylko zdyscyplinowany i wyszkolony zespół może pozwolić mu realizować zadania stawiane przez przełożonych. Potrafi również powiedzieć zwierzchnikowi, że dane zadanie jest nie do zrealizowania.

 

Menadżer, który potrafi stawiać efektywne (nie mylić z efektowne) cele i zadania. Ustawia kolejność realizacji kierując się priorytetami, które jego pracę i podległego zespołu będą czynić lepszą i sprawniejszą.

 

Menadżerowie, którzy potrafią zachować spokój nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Wiele sytuacji stresujących wynika z braku czasu.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie najefektywniejszych narzędzi pomagających efektywne zarządzanie czasem. Poznanie złodziei czasu oraz barier asertywności.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

- umiejętność odróżniania to, co najważniejsze od tego co mniej ważne,
- poznanie najbardziej skutecznych technik pomocnych we właściwym zarządzaniu czasem,
- zdobycie umiejętność efektywnego planowania,
- poznania głównych przeszkód w optymalnym wykorzystywaniu czasu,
- poznanie metod, które pozwolą odciążyć się, przekazując zadania inny,
- wzmocnić postawę asertywną.

 

Szkolenie skierowane do:

Kadra menadżerska średniego i niższego szczebla.